Szövegdoboz: Szövegdoboz: 2015. október 5.6.7.8. FELVIDÉK

Párkánynál a Mária Valéria hídon át hagytuk el az országot. Először Bénybe látogattunk, ahol megnéztük a tájházat és azt a kerektemplomot, ahol István királyt lovaggá ütötték. A faluban látszanak a középkori erődrendszer nyomai is.
Léván a lakosság 9 %-a magyar. A magyar iskolában nagy szeretettel fogadtak minket, pogácsával, műsorral vártak. Mi is bemutatkoztunk és megemlékeztünk az aradi vértanúkról. A fiúk fociztak a lévai gyerekekkel. Az iskolát a város magyar közössége újította fel. Szép, jól felszerelt tantermei, tornaterme, könyvtára volt a Juhász Gyula Alapiskolának, sok rajz és népművészeti tárgy díszítette az épületet.
Este a gyönyörű Selmecbányára látogattunk. A város az UNESCO világörökség része. A régi líceum előtt elénekeltük a Gaudeamus igitur című diákdalt Petőfi Sándor és Mikszáth Kálmán tiszteletére.
A második nap a mesés, romantikus Bajmócra látogattunk. A zegzugos várban órákon keresztül barangoltunk. A vár előtt még mindig áll az a hársfa, ami alatt Hunyadi Mátyás írta a törvényeket. Itt verset is mondtunk a hársfáról. A vár alatt titkos barlang is volt.
Körmöcbánya az a város, ahol a Károly Róbert féle aranyforintokat készítették. A pénzverde múzeumában a föld alatt tárnát, a föld felett pedig sok milliós értékű pénzérméket láttunk.
Zólyom hasonlít a diósgyőri várra. Annak párjául építtette Nagy Lajos. Itt született Balassi Bálint, akinek emléktábláját meg is koszorúztuk, egy versét is elszavaltuk.
Este Besztercebánya főterén sétáltunk. Itt élt Bél Mátyás, a polihisztor. A város nyüzsgő kulturális életébe is betekinthettünk. A tér tele volt modern művészeti alkotásokkal.
Lőcse városához két híres irodalmi mű is köthető. Mikszáth Kálmán, A fekete város című regénye és Jókai Mór, A lőcsei fehér asszony című műve is itt játszódik. Láttuk a híres megyeházát és a Thurzó-házat. A meseszép, lenyűgöző Szent Jakab templom mindannyiunkra nagy hatással volt.
Késmárkon temették el Thököly Imre fejedelmet. Mi is megkoszorúztuk a sírját és láttunk egy különleges fából, sárból épített fatemplomot, melyben egy régi iskolát is megtekinthettünk és a különleges fából faragott festett templombelsőt is.
Este Várhosszúrétre utaztunk, ahol nagyon tetszett a szállásunk. A hegy alatt lévő ház kapuján ez állt:
„December 6-tól január 10-ig ide a nap nem jár be.”
A hegyoldalból a karasznahorkai várat láttuk, aminek a tetőzete nemrég leégett, de most már van ideiglenes fedele. Itt éjszakai falunéző túrán is voltunk és táncoltunk is.
Rozsnyón is jártunk egy magyar iskolában. Itt megtudtuk, hogy a gyerekek hetente 15 tanórán nyelveket tanulnak. Magyar, német, angol, és szlovák nyelvet.
A Szádelői-völgyben egy nagy eső után gyalogoltunk be. Szerencsére csak ekkor, az utolsó napon esett. Itt növényhatározással foglalkoztunk.
Utolsóként Kassára utaztunk, ahol a város eső után is nyüzsgő, igazi nagyvárosi jellegű volt. bementünk a kassai dómba. Itt temették el Rákóczi Ferencet, a nagy fejedelmet, és édesanyját, Zrínyi Ilonát, miután Törökországból hazahozták a hamvaikat. A Himnusz eléneklése alatt mi is megkoszorúztuk a nemzeti színű szalagokkal megrakott sírhelyet.
Szövegdoboz:

Vermes Miklós

Általános Iskola

1214 Budapest    Tejút u.2.

A képre kattintva fényképalbum nyílik meg

Rövid beszámolók

Határtalanul 2016. Beszámoló