Skip to content

Határtalanul 2024 – Erdély

Határtalanul 2023 – Erdély

Határtalanul
Határtalanul

Határtalanul 2022 – Erdély

Archívum

Határtalanul promo – 2017

 
Fotók

Határtalanul 2019 – Horvátország

Beszámoló

Határtalanul 2016 – Erdély

Rövid beszámoló

Régi és új korok legendáinak és mondáinak nyomában Erdélyben

A Vermes Miklós Általános Iskola 49 diákja és 5 pedagógusa az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Határtalanul! pályázati program keretében 2016. szept. 19-23-ig Erdélyben járt. Ebben a tanévben erre az útra 1 439 000 Ft-ot nyert intézményünk.

A pályázati kiírás szerint hetedik évfolyamos diákok számára nyílt meg a lehetőség, hogy négy illetőleg öt napot határon túl, de mégis „magyar földön” töltsenek. Iskolánkból az elmúlt években a Határtalanul pályázat segítségével Erdélyben és Felvidéken jártak diákjaink és már négy témanapot is szerveztünk a felső tagozatnak. Idén Erdélyben, ezen belül is jórészt Székelyföldön jártunk.

Fontosnak tartjuk, hogy a két osztály minél nagyobb létszámban, minél teljesebben vegyen részt a programban, hiszen egy öt napos út óriási közösségépítő hatással bír és utóhatása is sokkal nagyobb mértékű lehet, ha a későbbi beszélgetésekben, élmények felelevenítésében mind partnerek a gyerekek. Ezen célkitűzésünket megvalósítva 54 –ből, 53 tanuló részére nyújtottunk be pályázatot.

Előző évi tapasztalatok szerint a gyerekekre nagy hatással van, hogy személyesen találkozhatnak magyar diákokkal a határon túl és a magyar történelem és kultúra emlékeit egy közös, élményekben dús programon ismerhetik meg. Éppen ezért 3 külhoni, de magyar nyelvű iskolát látogattunk meg, velük közösen táncoltunk, játszottunk, beszélgettünk, sőt várost is néztünk, de üres kézzel sosem érkeztünk.

A pályázatunk a kötelezően előírtakon kívül több önkéntes vállalást is tartalmazott. Ezek egy része előzetes feladat volt, egy másik részét az utazást követően valósítottuk meg. 

Iskolánkban, a tantervben is szereplő szeptemberi „Budapesti séta” keretén belül ellátogattunk a Magyarság Házába is, mely kiállításnak a megtekintése megfelelő előkészítése volt tervezett utunknak.

A látogatást követően egy osztályfőnöki órán kvíz kérdésekkel tettük emlékezetesebbé a látottakat.

Az utazás és az előkészítő órák felelősei az osztályfőnökök és az osztályfőnök-helyettesek illetőleg néhány segítő szaktanár voltak.

A gyerekek énekeket tanultak, kiselőadásokat, kézműves ajándékokat, koszorúkat készítettek. Utazásunk során felelevenítettük és kiegészítettük a tanulók eddigi tanulmányait irodalom, történelem, rajz, természetismeret, de még testnevelés tárgyból is. A helyszínek történelmi, kulturális, természeti vonatkozásait mutattuk meg a gyerekeknek a régi és újkori idők mondáin, legendáin keresztül. 

Az utazás programja

1. Nap

Királyhágó: Megpihentünk a történelmi Erdély határán.
Bánffyhunyad: Megtekintettük a református templomot, melyre jellemző, hogy három kornak megfelelően három építészeti stílus jegyeit mutatja. Kiselőadások a román, gótikus és reneszánsz stílusjegyekről és a templom történetéről.
Kolozsvár: Város főterén megnéztük a Szent Mihály- templomot és a Mátyás király  emlékművet, mely előtt a Mátyás király és a kolozsvári bíró mondáját dramatizálással elevenítettük föl. 

Kiselőadást hallgattunk az urbánus legendák (mint például az, hogy miért nincs patkó Mátyás király lovas szobrán) és a hagyományos legendák-mondák közötti különbségről.

Átsétálunk az óvárosba, megálltunk Mátyás király szülőházánál majd megnéztük a Farkas utcai református templomot.  

Tibódon késő este foglaltuk el egy nagyon kedves vendégszerető család panziójában a szállásunkat.

2. Nap

Kalonda- tető: A Likas- kő legenda rajzfilmváltozatának, az első 3D-s székely rajzfilmnek a megtekintése a buszon, majd a likas kő „áttekintése”, megmászásával indult a következő napunk programja.

Korondon látogatást tettünk Józsa János fazekasműhelyébe, ahol megismerkedtünk a székely fazekasság hagyományaival, és megcsodáltuk a kész termékeket.

Alsósófalva – Só-szoros, Parajd – sóbánya, Szováta- Medve-tó: A Só-szorosban az erózió során keletkező formákat tekintettük meg.

Látogatást tettünk parajdi a sóbányában, ahol a kősó keletkezéséről kiselőadást hallgatunk meg.

A Medve-tónál a tavak keletkezéséről, a Medve-tó történetéről szóló összefoglalót meghallgattuk és a tavat körbejártuk.

A legenda szerinti tündérek könnyeiben (a Medve-tóban) egyesek kipróbálták a vizen való lebegést, miközben volt, aki a történetét mondta el.  

 A hármasfalui Általános Iskolába látogattunk el, ahol közös program keretében a vendéglátók helyi táncokat és népdalokat tanítottak számunkra, mi pedig az iskola profiljának megfelelő matematikai-logikai játékokat mutattunk és tanítottunk be, majd többek között saját készítésű ajándékokat adtunk át.

3. Nap

Székelyszentkirályi Szent István Általános Iskolába indult a délelőttünk, ahol a bemutatkozó prezentációkat követően a helyi iskola drámaszakkörösei megjelenítettek egy székely legendát, mi pedig az iskola profiljának megfelelő matematikai-logikai játékokat mutattunk és tanítottunk be, majd többek között saját készítésű ajándékokat adtunk át.

Következőkben megtekintettük Segesvár 1999 óta a világörökség részét képző történelmi központjának szűk utcáit és híresebb épületeit.

A szászkézdi erődtemplom különös épületébe is bejutottunk, még a padlására is  fellépcsőztünk, ezt követően a parasztvárat is megtekintettük.

Fehéregyházán a Petőfi emlékművet  megkoszorúztuk, ahol a költő egy versét szavalták el diákjaink, majd megnéztük a múzeumot.

Szejkefürdőn a gyönyörű székely kapuk alatt felsétáltunk Orbán Balázs sírjához és megkoszorúztuk azt.

Székelyudvarhelyen a Jézus-szíve kápolna megtekintése és a hozzá kapcsolódó legenda elmondása után a diákok a város nevezetességeit tekintették meg és az Emlékezés Parkjában a 13 történelmi és közéleti személyiség szobránál rövid előadásokban elevenítették fel ismereteiket a történelem és irodalom órán tanultakról.

Gyerekek szívesen beszélgettek, ismerkedtek egymással, azóta is tartják a kapcsolatot.

4. Nap

Torda: Ellátogattunk a Josika Miklós gimnáziumba, ahol az erdélyi vendégfogadás nélkülözhetetlen vendégváró kalácsával fogadtak bennünket, mi pedig a bemutatkozásunkat követően a az iskola profiljának megfelelő matematikai-logikai játékokat mutattunk és tanítottunk be, majd többek között saját készítésű ajándékokat adtunk át.  

Ezt követően a gimnázium diákjainak vezetésével tekintettük meg a város központját.
Tordai- hasadék: A túra előtt feltöltöttük energiakészletünket a helyi gyorsétel, a parázsin sült miccsel.A helyhez kapcsolódó Szent László legendát meghallgattuk egy diák előadásában, majd Szent László korát is felidéztük. Mindenki számára a nap fénypontja volt a hosszú izgalmas séta a hasadékban.  

A völgyek képződését tanulmányoztuk a patak mentén, mészkövet vizsgáltunk kémiai kísérletekkel majd mészkő jelenlétét bizonyítottuk és tulajdonságait vizsgáltuk.

Gyulafehérvárra már késő délután érkeztünk, a székesegyházban megemlékeztünk Hunyadi sírkövénél a nándorfehérvári diadalról és a déli harangszó üzenetéről. Hunyadi János, Hunyadi László, Bethlen Gábor és a többi híresség sírjánál közösen elénekeltük a magyar és a székely himnuszt.  Nagyjaink síremlékeit megkoszorúztuk. Hangulatos kora esti sétát tettünk a Felső és Alsó- Károly kapukhoz.

A Károly-Kapu kupoláját alaposan elemeztük a Vajdahunyad vári másolattal való összehasonlításhoz. A buszon részleteket hallgatunk Erkel Ferenc Hunyadi László című operájából és szót ejtettünk Bethlen Gábor képi ábrázolásáról a magyar kétezer forintos bankjegyen.

5. Nap

Vajdahunyad várat megtekintettük és összehasonlítottuk a budapestivel és építészeti stílusának bemutatása következett. Hunyadiak – János, Mátyás és Bethlen történelmi szerepét méltatva sétáltunk szobáról szobára a várban.

Déva, várhegy: A magasból letekintve bemutattuk a táj földrajzi, természeti értékeit és távolból felfedeztük a Kenyér hegyet és a kenyérmezei csata színhelyét. Mivel diákjaink hatodikban a vívás elemeivel ismerkedtek meg testnevelés órákon, így az ott tanultak elmélyítésére remek alkalom volt a kenyérmezei csata eljátszása közben. Megtekintettük a várat, ahol részletek felolvasásával megidéztük balladáját, a Kőmíves Kelemenné című művet. A buszon a musical dalbetétei szóltnak. 

Aradon megnéztük a vértanúk emlékművét, amely azoknak a honvédtiszteknek állított emléket, akiket az 1848-1849-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. A vértanúk neveit felsoroltuk, majd megkoszorúztuk az emlékművet. Még az urbánus legendáról is szót ejtettünk, miszerint magyar nem koccint sörrel.

 

Az utazás lezárása

Beszámolónk végére diákjaink fogalmazásaiból válogattunk:

Az utazásról felejthetetlen élményekkel tértünk haza. Köszönjük az önkormányzat támogatását, különösen nagy segítséget jelentett, hogy néhány rászoruló, de rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő tanuló is teljes támogatást kapott. Reméljük, a program folytatódik, s a kerület jövő évi hetedikesei  is hasonló élményekben részesülhetnek. 

Budapest, 2016. október 6.              

                 a 7.a és b osztály, valamint Nagy Andrea és Paragi Ferencné osztályfőnökök

Korábbi évek beszámolói

Felvidék – 2015

Erdély – 2014